Workshop Eenvoudig Afro-Cubaanse ritmes leren spelen

ritme ritme workshop, 1 sessie Nederlandstalig event, met Engelstalige vertalingen

Workshop Eenvoudig Afro-Cubaanse ritmes leren spelen

donderdag, 30 nov 2023 16:15 - 17:00
inschrijving on hold

NederlandsEnglish

naar tickets

Eenvoudig Afro-Cubaanse ritmes leren spelen

In deze workshop kun je eenvoudig Afro-Cubaanse ritmes leren spelen. Ritmes spelen noemen we ook wel ‘percussie’. Nog nooit percussie gespeeld? Dan is deze percussieworkshop een goede vorm om ermee kennis te maken!

Afro-Cubaanse percussie heeft haar oorsprong in Afrika en is een belangrijke inspiratiebron voor percussionisten, maar ook voor andere muzikanten, waaronder Jazzmuzikanten. Afro-Cubaanse ritmes zoals de Son of de Rumba heb je misschien wel eens gehoord, misschien ook de Bolero. Maar er zijn ook minder bekende ritmes, die allemaal even bijzonder zijn om te spelen. Voorbeelden zijn de Palo, de Arará en de Abakuá en nog veel andere.

Je kiest zelf op welk percussie-instrument je wil meespelen, bijvoorbeeld een conga, een cajon, bongo of juist een chekere, clave-stokjes of bel. Je krijgt individueel uitleg over hoe je het instrument kunt bespelen. Tussentijds wisselen kan natuurlijk. Elk instrument heeft een eigen patroon in het gekozen ritme en dat leer je op een eenvoudige manier te spelen, vanaf de basis. De instrumenten speel je veelal met je handen (‘handpercussie’).

Door met een of meer anderen samen ritmepatronen te spelen, ontstaat er vaak een trance-achtig gevoel op het moment dat het synchroon gaat. Dat is een van de bijzondere effecten van ritmes spelen en dat geldt zeker voor Afro-Cubaanse percussie!

Je hoeft geen ritmes, percussie of instrumenten te hebben gespeeld en ook geen gevoel voor ritme te hebben: we sluiten aan op jouw niveau en wat jij graag wil doen. De patronen van de Afro-Cubaanse ritmes kunnen heel eenvoudig zijn, maar als je uitdagender wil, is dat er ook! Elke workshop een ander ritme, zodat je door eventueel meerdere keren mee te doen, verschillende ritmes en instrumenten leert spelen. Heb je al eerdere meegedaan, dan gaan we verder vanaf jouw niveau.

Voor wie

Voor wie is deze workshop bedoeld:

  • Volwassenen met geen of weinig ervaring in het bespelen van ritme-instrumenten
  • Maximaal 6 personen

Inbegrepen

Wat is inbegrepen:

  • Gebruik van instrumenten

Kom s.v.p. 5 min. eerder, dan kunnen we 16:15 beginnen.

Deze workshop is in het Nederlands. We geven evt. Engelstalige uitleg aan deelnemers die Nederlands niet altijd begrijpen.Deze workshop is in het Nederlands. We geven evt. Engelstalige uitleg aan deelnemers die Nederlands niet altijd begrijpen.

 

Een workshop cadeau geven

to tickets

Learn to play Afro-Cuban rhythms easily

In this workshop you can easily learn to play Afro-Cuban rhythms. Playing rhythms is also called 'percussion'. Never played percussion before? Then this percussion workshop is a good way to get started!

Afro-Cuban percussion has its origins in Africa and is an important source of inspiration for percussionists, but also for other musicians, including jazz musicians. You may have heard Afro-Cuban rhythms such as the Son or the Rumba, perhaps also the Bolero. But there are also lesser-known rhythms, all of which are equally special to play. Examples are the Palo, the Arará and the Abakuá and many others.

You choose which percussion instrument you want to play, for example a conga, a cajon, bongo or a chekere, clave sticks or bell. You will receive an individual explanation on how to play the instrument. You can of course change at any time. Each instrument has its own pattern in the chosen rhythm and you learn to play it in a simple way, from the basics. You often play the instruments with your hands ('hand percussion').

Playing rhythm patterns together with one or more others often creates a trance-like feeling when it becomes synchronized. That is one of the special effects of playing rhythms and that certainly applies to Afro-Cuban percussion!

You do not have to have played rhythms, percussion or instruments or have a sense of rhythm: we adapt to your level and what you would like to do. The patterns of the Afro-Cuban rhythms can be very simple, but if you want something more challenging, that is there too! Each workshop has a different rhythm, so that you can learn to play different rhythms and instruments by participating several times. If you have already participated, we will continue from your level.

For whom

Who is this workshop intended for:

  • Adults with little or no experience in playing rhythm instruments
  • Maximum 6 people

Included

What is included:

  • Use of instruments

Please arrive 5 minutes early so we can start 16:15.

This workshop is in Dutch, but we can also provide English explanations.This workshop is in Dutch, but we can also provide English explanations.

 

Give a workshop as a gift

Inschrijven voor deze workshop
donderdag, 30 nov 2023, 16:15 - 17:00

De inschrijving voor deze datum is 'on hold' of gesloten. Kijk evt. bij 'Alternatieven' of dit event op dit moment nog op andere datums en tijden in het programma is opgenomen.

*) verplicht

Alternatief:

Zie ook